Praktijk klinische psychologie
Even de weg kwijt in het leven??
   Home      Wat
 
De consultaties verlopen enkel op afspraak.
Je kunt alleen komen, samen met je partner of andere gezinsleden.
De begeleiding gebeurt aan de hand van gesprekken en eventueel oefeningen en opdrachten.
Een begeleidingssessie duurt ongeveer één uur. Het eerste gesprek en gesprekken met meerdere personen duren meestal iets langer.
Soms is er een korte onderbreking op het einde, waarna conclusies en eventueel opdrachten worden meegegeven.
Elke sessie eindigt met een evaluatie waarbij nagegaan wordt of het gesprek beantwoordt aan je verwachtingen en wat eventueel nog kan bijgestuurd worden.
 
Verloop van de begeleiding
 
Het eerste gesprek is een wederzijds kennismakingsgesprek. Enerzijds stel ik mezelf en mijn manier van werken voor. Anderzijds probeer ik aan de hand van een aantal vragen een beter zicht te krijgen op wie jij bent, welke je mogelijkheden en moeilijkheden zijn en wat je via de therapie zou willen bereiken. Aan het eind van het eerste gesprek beslis ik of ik jou een gepaste begeleiding kan bieden. Indien dit niet het geval is, zoek ik samen met jou waar je wel zou terecht kunnen met je vraag. Zie ik het wel zitten om met jou in zee te gaan, dan ligt de bal in jouw kamp. Je kunt de nodige bedenktijd nemen om te beslissen of je al dan niet met de begeleiding wilt starten. Ben je zeker van je stuk, dan kun je direct een afspraak maken. Heb je het gevoel dat het niets is voor jou, dan kun je het bij één gesprek laten. Aan jou de keuze.
 
In de volgende gesprekken gaan we samen op zoek naar manieren om je doel te bereiken. Pasklare antwoorden of zaken die altijd bij iedereen werken, zijn er niet. Soms kan ik je helpen met uitleg over psychologische processen, met het aanleren van bepaalde technieken of met het geven van tips. Spreken over je ervaringen kan nieuwe inzichten en mogelijkheden met zich meebrengen. Ook het inoefenen van bepaalde technieken of vaardigheden tijdens of buiten de sessie kan nuttig zijn. Tevens geef ik vaak opdrachten mee om thuis verder aan te werken.
 
Hoe vaak je op gesprek komt, hangt volledig van jou af. Dit kan variëren van wekelijks tot om de drie maanden. Je kunt er ook voor kiezen om pas een nieuwe afspraak te maken wanneer je er nood aan hebt.
 
Regelmatig staan we stil bij de gemaakte vorderingen. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk terug verder kunt zonder professionele hulp. De therapie wordt best afgesloten in onderling overleg. Graag ontvang ik dan ook wat feedback van jouw kant.
 
Er is ook mogelijkheid tot telefonische consultaties en videogesprekken.
Hoe werkt het? Voor de afspraak schrijf je het overeenkomstig bedrag over op mijn rekening. Als het bedrag op de rekening staat, bel ik je op het afgesproken tijdstip op het gewenste nummer. Het gesprek duurt maximum een uur, net zoals bij een consultatie in de praktijkruimte.
Deze telefonische consultaties of videogesprekken kunnen ook afgewisseld worden met afspraken in de praktijk.